RegPest.com използва бисквитки, за да ти предостави възможно най-доброто потребителско изживяване.
Продължавайки да разглеждаш regpest.com, ти се съгласяваш с използването на бисквитки.

  •    +(359)887 870 265
  •   consult@regpest.com

ourteamФирма РегПест ЕООД разполага с подготвени специалисти, агрономи, преминали обучение в CRD (Chemicals Regulation Directorate), Великобритания - една от страните, основоположник на съвременните европейски изисквания за разрешаване на продукти за растителна защита (ПРЗ) в Европейския съюз, придобили са опит с разрешаването на пестициди в дирекция „Продукти за растителна защита и торове”, към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Притежават задълбочени познания относно актуалните изисквания на европейското и българското законодателство по въпросите свързани с разрешаване и подновяване на разрешаването на ПРЗ. Участвали са, и са били членове на Съвета по продукти за растителна защита, който е постоянният действащ консултативен орган по въпросите свързани с ПРЗ към изпълнителния директор на БАБХ.

Компетентният орган, отговорен за разрешаване на пестициди и регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати на територията на страната е БАБХ към Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за защита на растенията, всяка фирма желаеща да получи разрешение за ПРЗ, е задължена да бъде установена на територията на България като местонахождение, или да има упълномощен свой представител за тази дейност.