RegPest.com използва бисквитки, за да ти предостави възможно най-доброто потребителско изживяване.
Продължавайки да разглеждаш regpest.com, ти се съгласяваш с използването на бисквитки.

  •    +(359)887 870 265
  •   consult@regpest.com

1.Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

2.Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането етикетирането и опаковането на вещества и смеси

3.Регламент (ЕС) № 540/2014 относно списък на одобрените активни вещества

4.Регламент (ЕС) № 547/2011 по отношение на изискванията за етикетиране на продукти за растителна защита

5.Закон за защита на растенията

6.Ръководен документ за зонално разрешаване и взаимно признаване на разрешенията съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009

7.Ръководен документ за защита на данните

8.Ръководен документ относно паралелна търговия на продукти за растителна защита

9.Ръководен документ относно подновяване, отнемане или изменение на разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2001

10.Работен документ относно извънредни ситуации съгласно чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009

11.Заповед на икономически важните вредители по земеделските култури в Република България

12.ТАРИФА за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните

13.Проект на образец на нотификационна форма за разрешаване на ПРЗ и подновяване на разрешаването на ПРЗ

14.Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди