RegPest.com използва бисквитки, за да ти предостави възможно най-доброто потребителско изживяване.
Продължавайки да разглеждаш regpest.com, ти се съгласяваш с използването на бисквитки.

  •    +(359)887 870 265
  •   consult@regpest.com

Министерство на земеделието и храните на Република България1
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Българската агенция по безопасност на храните
http://www.babh.government.bg/en/Page/index/index_page/index/Home

Европейската комисия /ЕК/ – База данни за пестициди
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

ЕК-Ръководни документи относно активни вещества и продукти за растителна защита
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/guidance_documents_en

Достъп до правото на Европейския съюз
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Европейска и средиземноморска организация по растителна защита2
Информация за разрешените продукти за растителна защита в Европа
http://www.eppo.int/PPPRODUCTS/information/information_ppp.htm

Европейска агенция по безопасност на храните
http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg/bg/

Национален център по обществено здраве и анализи3http://ncphp.government.bg/en

Европейска агенция по химикали
European Chemicals Agency
http://echa.europa.eu/about-us