RegPest.com използва бисквитки, за да ти предостави възможно най-доброто потребителско изживяване.
Продължавайки да разглеждаш regpest.com, ти се съгласяваш с използването на бисквитки.

 •    +(359)887 870 265
 •   consult@regpest.com

Какви документи са необходими за разрешаване на продукт за растителна защита чрез взаимно признаване на данни?

Необходимите документи за разрешаване на продукт за растителна защита /ПРЗ/ чрез взаимно признаване на данни, са следните:

 • Придружително писмо с опис на представената документация;
 • Заявление по образец /и на български език/;
 • Копие на удостоверението за разрешаване, издадено от референтната държава-членка с превод на български език;
 • Регистрационен доклад от референтната държава-членка;
 • Писмо за достъп /при необходимост/;
 • Проект на етикет на ПРЗ;
 • Информационен лист за безопасност на ПРЗ;
 • Квитанция за платена такса.

Какви документи са необходими за зонално разрешаване на продукт за растителна защита в България?

Необходимите документи за зонално разрешаване в България са следните:

 • Нотификационна форма, придружена с писмо на български език до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните;
 • Заявление по образец и на български език;
 • Проект на регистрационен доклад;
 • Проект на етикет на български език;
 • Проект на информационен лист за безопасност на български език;
 • Квитанция за платена такса.

Какви са изискванията в България за разрешаване на паралелна търговия с продукти за растителна защита /ПРЗ/?

Изискванията са следните:

 • Заявителят трябва да притежава разрешение за търговия с ПРЗ на територията на страната;
 • Заявеният продукт трябва да бъде разрешен в България / т.н. референтен продукт/ и в държавата – членка на ЕС, от която ще се извършва паралелната търговия;
 • Заявеният продукт и продуктът по произход, трябва да бъдат идентични.
 • Заявеният продукт трябва да бъде с различно наименование от референтния продукт.

Какви документи са необходими за разрешаването на паралелна търговия на ПРЗ в България?

Необходимите документи, са следните:

 • Придружително писмо с опис на представената документация;
 • Заявление по образец на български език;
 • Копие от разрешението за извършване на търговия с ПРЗ;
 • Квитанция за платена такса;
 • Копие и превод на одобрения етикет на ПРЗ в държавата членка на ЕС, от която се осъществява паралелната търговия;
 • Проект на етикет на продукта за България;
 • Информационен лист за безопасност на ПРЗ;
 • Мостра от продукта /само при поискване от БАБХ/;
 • Допълнителна информация /при поискване от БАБХ/.

В кой документ могат да се намерят одобрените активни вещества, който могат да се влагат в ПРЗ съгласно Регламент (ЕО) №1107/2009.

Списъкът с одобрените активни вещества се намира в Регламент (ЕС) № 540/2011.


Кои държави от Европейския съюз попадат в южната зона?

Държавите, които принадлежат към южната зона са: България, Гърция, Франция, Италия, Кипър, Малта и Португалия.


Спазват ли се сроковете, заложени в Регламент №1107/2009 в България за отделните процедури?

Случва се сроковете да не бъдат спазени и да има известно закъснение.


Възможно ли е в България да бъде разрешено второ и последващо търговско име на вече разрешен продукт? Кои са необходимите документи, които се изискват?

Да, възможно е. Необходимите документи са:

 • Придружително писмо с опис на представената документация;
 • Заявление по образец;
 • Етикет на разрешения продукт;
 • Проект на етикет за продукта с последващото търговско наименование;
 • Информационен лист за безопасност /ИЛБ/ на разрешения продукт;
 • Проект на ИЛБ с последващото търговско име;
 • Квитанция за платена такса.